Deze website van Kenniscentrum Noodverlichting gebruikt cookies die ons in staat stellen informatie te verzamelen over het gebruik van onze site en diensten en om deze te verbeteren. Door het plaatsen van cookies van derde partijen kunnen wij onze marketing op jou persoonlijke voorkeuren afstemmen.

Uw browser ondersteunt geen cookies. U kunt deze inschakelen via de instellingen.
Thema Rol van de overheid
Kennisbank Rol van de overheid Veiligheidsregio's Wat is de rol van de veiligheidsregio’s bij de handhaving van de regels?

Wat is de rol van de veiligheidsregio’s bij de handhaving van de regels?


Sinds 1 januari 2014 zijn de verschillende brandweerkazernes per gemeente, samengevoegd in 25 veiligheidsregio’s landelijk. Op de kaart hieronder is weergegeven hoe de verschillende veiligheidsregio’s over Nederland zijn verdeeld. De omvang, gebaseerd op het aantal inwoners en het risico in de regio, is verschillend.

Zelfsturend orgaan

Een veiligheidsregio is een zelfsturend orgaan dat door de gemeenten in die regio wordt gefinancierd. Veiligheidsregio’s zijn ook een adviesorgaan voor de gemeente bij het verstrekken van een gebruiksvergunning of een evenementenvergunning. Bij de mogelijkheid dat er meer dan 50 personen gelijktijdig in het pand zijn, is de gebruiksvergunning van toepassing.

Veiligheidsregio's en noodverlichting

Wat betekent dit voor de noodverlichting? Voordat je het pand opent, geeft de veiligheidsregio een advies af. Alvorens de gebruiksvergunning wordt afgegeven maakt de veiligheidsregio een inschatting van de risico’s en de bijhorende maatregelen om deze zoveel mogelijk te controleren en reduceren. Eén van deze maatregelen zijn de voorzieningen bij spanningsuitval, waar anti-paniekverlichting en vluchtwegaanduiding onderdeel van uitmaken. Als deze voorzieningen onvoldoende op orde zijn, zal de veiligheidsregio hier op- of aanmerkingen over maken en kan dit bepalend zijn voor de afgifte van de gebruiksvergunning.

 

Was dit antwoord nuttig?
Dankjewel dat je hebt meegeholpen aan deze kennisbank!
Wij ontvangen graag een suggestie om dit antwoord te verbeteren.

Support

Heb je een vraag over dit onderwerp?

0800 326 67 82
Stuur ons een mail