Thema Wet- en regelgeving noodverlichting
Kennisbank Wet- en regelgeving noodverlichting Overige regels Is de eigenaar of de werkgever verantwoordelijk/aansprakelijk voor de veiligheid?

Is de eigenaar of de werkgever verantwoordelijk/aansprakelijk voor de veiligheid?


Volgens de bouwwetgeving is de eigenaar van een gebouw aansprakelijk voor de noodverlichtingsinstallatie, volgens de Arbowet de werkgever. Zo geeft Artikel 8.4 in het Arbobesluit een algemene verplichting aan werkgevers om ervoor te zorgen dat er doeltreffende veiligheid- of gezondheidssignalering aanwezig is als de arbeidsplaats of de gebruikte arbeidsmiddelen hier aanleiding toe geven.

Ook al zouden eigenaar en werkgever van een pand verschillende personen zijn, uiteindelijk is het zo dat de gebruiker verantwoordelijk is om te constateren dat het pand niet veilig is en dat hier iets aan gedaan dient te worden. Stel dat er wel voldaan wordt aan alle normen, maar er nog steeds onveilige situaties bestaan, dan moet hier natuurlijk wel wat aan gedaan worden! Als er namelijk iets fout gaat, dan is de eigenaar of werkgever nog steeds verantwoordelijk, zelfs al heeft hij aan alle normen voldaan.

Was dit antwoord nuttig?
Dankjewel dat je hebt meegeholpen aan deze kennisbank!
Wij ontvangen graag een suggestie om dit antwoord te verbeteren.

Support

Heb je een vraag over dit onderwerp?

0800 326 67 82
Stuur ons een mail


Programma van eisen

Zorg voor een duidelijk programma van eisen voor noodverlichting

Download het pve
1

Hoi, ik ben Roderik

Ik help je graag als je vragen hebt.

Hoi, ik ben Roderik

Ik help je graag bij al je vragen.