Thema Wet- en regelgeving noodverlichting
Kennisbank Wet- en regelgeving noodverlichting Arbowet Kent de Arbowet aanvullende eisen ten opzichte van het Bouwbesluit?

Kent de Arbowet aanvullende eisen ten opzichte van het Bouwbesluit?


De Arbowet stelt eisen om gezond en veilig te werken in een gebouw. De werkgever moet hiervoor zorg dragen voor zijn werknemers. Hij moet maatregelen hebben genomen, zodat werknemers zich in veiligheid kunnen brengen. Daarnaast moet er adequate noodverlichting zijn, zodat vluchtwegen en nooduitgangen goed zichtbaar zijn. Ook werkplekken met een verhoogd risico moeten goede noodverlichting hebben. Als laatste staat er in de Arbowet dat nooduitgangen altijd open, vrij van obstakels en makkelijk te openen moeten zijn.

Hierin gaat de Arbowet dus een stuk verder dan het Bouwbesluit, die stelt dat er goede voorzieningen moeten zijn om een gebouw veilig te verlaten. Een paar van deze eisen in de meeste gebruiksfuncties zijn: er is noodverlichting aanwezig in een verblijfsruimte voor meer dan 75 personen en bij besloten ruimtes waardoor een vluchtroute loopt. Daarnaast zegt het Bouwbesluit dat vluchtrouteaanduidingen duidelijk waarneembaar moeten zijn en dat ruimtes vluchtrouteaanduidingen moeten hebben als deze voor minstens 50 personen zijn bedoeld.

Verschil Arbowet en Bouwbesluit

De Arbowet kijkt naar het gebruik van het gebouw (bijvoorbeeld of er sprake is van een risicovolle werkplek). Het Bouwbesluit kijkt daar tegen over naar de gebruiksfunctie van een gebouw (bijvoorbeeld of het gaat om een woning of kantoor). Ook de verantwoordelijke is bij beide wetten anders; bij het Bouwbesluit is dat de eigenaar van het gebouw en bij de Arbowet de werkgever. Als laatste wordt de naleving van het Bouwbesluit doorgaans gecontroleerd door de brandweer of de omgevingsdiensten in opdracht van de gemeente. Het Arbobesluit wordt gecontroleerd door de Inspectie SZW.

Bouwbesluit                      

Arbowet

Kijkt naar de GEBRUIKSFUNCTIES van het gebouw

Kijkt naar het GEBRUIK van het gebouw

De EIGENAAR is verantwoordelijk

De WERGKEVER is verantwoordelijk

Controlerende instantie is de BRANDWEER

Controlerende instantie is de INSPECTIE SZW

Aanvullende eisen

Als we dan puur en alleen naar de aanvullende eisen van de Arbowet kijken ten opzichte van het Bouwbesluit, is dat bij de Arbowet de RI&E als basis dient. Hierin komen onder andere de risicovolle werkplekken voor. Bij het Bouwbesluit komen deze niet aan bod. Ook moet vanuit de Arbowet alle vluchtwegen voorzien zijn van adequate noodverlichting. Daarnaast heeft de Arbowet aanvullende eisen, zoals dat schuif- en draaideuren niet als nooduitgang gebruikt mogen worden. In de Noodverlichting Prestatie-Eisenkaart staan zowel het Bouwbesluit als de Arbowet vermeld, waardoor je alle verschillen en dus de aanvullende eisen goed kunt zien. Download de Noodverlichting Prestatie-Eisenkaart hier.

Was dit antwoord nuttig?
Dankjewel dat je hebt meegeholpen aan deze kennisbank!
Wij ontvangen graag een suggestie om dit antwoord te verbeteren.

Support

Heb je een vraag over dit onderwerp?

0800 326 67 82
Stuur ons een mail


Download de prestatie-eisen kaart

Wet- en regelgeving over noodverlichting in 1 overzicht.

Direct aanvragen
1

Hoi, ik ben Roderik

Ik help je graag als je vragen hebt.

Hoi, ik ben Roderik

Ik help je graag bij al je vragen.