Thema Wet- en regelgeving noodverlichting
Kennisbank Wet- en regelgeving noodverlichting Overige regels Mag ik afwijken van wat er in de normen beschreven staat?

Mag ik afwijken van wat er in de normen beschreven staat?


Om ervoor te zorgen dat noodverlichting op een adequate manier wordt toegepast, zijn hier regels over opgesteld. De twee meest relevante wetten zijn het Arbobesluit en het Bouwbesluit. Het volgen van deze wetgeving is verplicht, echter geeft deze geen concrete handvatten voor het plaatsen van noodverlichting. Voor de precieze voorschriften wordt er naar normen doorverwezen. Hierin staan praktische regels en (reken)methoden om te bepalen aan welke eisen de noodverlichting in een gebouw moet voldoen. Als er vanuit een wet naar een norm wordt doorverwezen, is deze verplicht. Normen kun je dus goed gebruiken om aan de wet te voldoen.

Een norm is geen wet
Normen zijn echter geen wetten. Dit betekent dat je niet in alle gevallen aan de normen hoeft te voldoen. Als de verantwoordelijke persoon een andere methode heeft om aan de gestelde eisen in de wet te voldoen, is dat ook toegestaan. Dit op basis van de Gelijkwaardigheidsbepaling uit het Bouwbesluit 2012:

Artikel 1.3 Gelijkwaardigheidsbepaling
1. Aan een in hoofdstuk 2 tot en met 7 gesteld voorschrift behoeft niet te worden voldaan indien het bouwwerk of het gebruik daarvan anders dan door toepassing van het desbetreffende voorschrift ten minste dezelfde mate van veiligheid, bescherming van de gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en bescherming van het milieu biedt als is beoogd met de in die hoofdstukken gestelde voorschriften.
2. Een gelijkwaardige oplossing als bedoeld in het eerste lid wordt bij het gebruik van het bouwwerk in stand gehouden.

Bron: http://www.bouwbesluitinfo.nl/media/download/infoblad-gelijkwaardigheid-bouwbesluit-2012.pdf

Afwijking aantoonbaar maken
Mocht iemand willen afwijken dan moet hij of zij aan het bevoegd gezag, doorgaans de gemeente, kunnen aantonen of de gelijkwaardige oplossing voldoet. Denk aan het gebruikmaken van publicaties van de Nederlandse Vereniging van Fabrikanten van Noodverlichting, de NVFN. Daarnaast kan de werkgever er ook voor kiezen om zelf iets te bedenken, mits hij dit goed kan onderbouwen. Voorwaarde is dat de gekozen oplossing "minstens dezelfde mate van veiligheid, bescherming van de gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en bescherming van het milieu biedt als met het betreffende voorschrift is beoogd." (bron)

Waarom afwijken?
Er zijn situaties waarbij je je niet letterlijk aan de regels kunt houden. Denk bijvoorbeeld aan een historisch pand die als rijksmonument is aangewezen. Het kan zijn dat je daar niet in mag boren. Een oplossing die je zou kunnen aandragen is het gebruikmaken van een aggregraat of organisatorische maatregelen treffen. Zoals het instrueren van gebruikers van het pand die een ontruiming kunnen begeleiden.

Het kan ook zijn dat er innovaties zijn waarmee niet letterlijk wordt voldaan aan de eisen, maar waarmee wellicht wel een betere of veiligere situatie wordt gecreëerd. Om niet te hoeven wachten op aanpassingen in de regelgeving, wat erg lang kan duren, mag je dus afwijken. Tenminste, zolang je maar aan kunt tonen dat de nieuwe oplossing minimaal gelijkwaardig is.

Steven Winters vlogt ook over dit onderwerp: bekijk de video's op zijn Facebookpagina.

Was dit antwoord nuttig?
Dankjewel dat je hebt meegeholpen aan deze kennisbank!
Wij ontvangen graag een suggestie om dit antwoord te verbeteren.

Support

Heb je een vraag over dit onderwerp?

0800 326 67 82
Stuur ons een mail


Download de prestatie-eisen kaart

Wet- en regelgeving over noodverlichting in 1 overzicht.

Direct aanvragen
1

Hoi, ik ben Roderik

Ik help je graag als je vragen hebt.

Hoi, ik ben Roderik

Ik help je graag bij al je vragen.