Thema Wet- en regelgeving noodverlichting
Kennisbank Wet- en regelgeving noodverlichting Normen Naar welke normen voor noodverlichting verwijst het Bouwbesluit?

Naar welke normen voor noodverlichting verwijst het Bouwbesluit?


In totaal verwijst het Bouwbesluit naar de volgende 5 relevante normen: NEN-EN 1838, NEN 6088, NEN 3011 en NEN 1010.

NEN-EN 1838

De NEN-EN 1838 gaat in op de eisen van vluchtrouteverlichting en op specifieke situaties waarin extra noodverlichting nodig is. Ook gaat de norm kort in op verlichtingseisen van vluchtrouteaanduidingen, wat wordt uitgelegd aan de hand van de kijkafstand en de veiligheidssignalering. Ook worden er eisen gesteld aan luminantie en luminantieverhoudingen. Zo moet de luminantie van elk deel van de veiligheidskleur van de vluchtrouteaanduiding minimaal 2 cd/m² bedragen in alle relevante kijkrichtingen. Daarnaast zegt de norm iets over anti-paniekverlichting en werkplekken met een verhoogd risico.

NEN 6088 en NEN 3011

De NEN 6088 stelt eisen aan de gebruikte kleuren en symbolen (pictogrammen) van vluchtrouteaanduiding. Feitelijk is deze norm enkele jaren geleden ingetrokken en vervangen door NEN-EN-ISO 7010, maar hij is nog wel geldig voor bestaande bouw. Dit is in het bouwbesluit nog niet verwerkt. De Nederlandse norm NEN 3011 is aanvullend op de internationale NEN-EN-ISO 7010. De NEN 3011 als norm is voor zowel bestaande als nieuwbouw. Beide normen zijn nagenoeg hetzelfde, op drie dingen na:

  • De pictogrammen zijn net iets anders vormgegeven
  • De alternatieve vluchtroute (uit de NEN 6088) is er niet meer
  • Bij de NEN 6088 kon een pictogram met pijl naar beneden ook gebruikt worden als aanduiding voor rechtdoor, bij de NEN 3011 moet je hiervoor de pijl omhoog gebruiken

NEN 1010

In de NEN 1010 staan eisen voor de elektrische installaties voor laagspanning in een gebouw. 

En de CE-markering

Een CE-markering is geen norm maar wel een eis. Het is een verklaring van de producent dat het product aan de relevante geharmoniseerde Europese productnormen voldoet. Een fabrikant heeft zelf de keuze om zijn producten zelf te testen of om een onafhankelijke organisatie in te schakelen. Als al deze testen positief zijn, kan de fabrikant aan de hand van deze rapporten (en eigen testresultaten) een CE-verklaring van overeenstemming opstellen om zo de CE-markering op de producten toe te voegen.

Was dit antwoord nuttig?
Dankjewel dat je hebt meegeholpen aan deze kennisbank!
Wij ontvangen graag een suggestie om dit antwoord te verbeteren.

Support

Heb je een vraag over dit onderwerp?

0800 326 67 82
Stuur ons een mail


Download de prestatie-eisen kaart

Wet- en regelgeving over noodverlichting in 1 overzicht.

Direct aanvragen
1

Hoi, ik ben Roderik

Ik help je graag als je vragen hebt.

Hoi, ik ben Roderik

Ik help je graag bij al je vragen.