Thema Wet- en regelgeving noodverlichting
Kennisbank Wet- en regelgeving noodverlichting Arbowet Wat is ‘adequate noodverlichting’?

Wat is ‘adequate noodverlichting’?


In de Arbowet staat in artikel 3.9, welke in gaat op risicovolle werkplekken, dat er bij dergelijke werkplekken adequate noodverlichting moet zijn. De werkgever moet hier zelf een juiste invulling aangeven. Dit kan op verschillende manieren: je kan hier de wetten voor gebruiken, maar ook de normen of de publicaties van de Nederlandse Vereniging van Fabrikanten van Noodverlichting (NVFN). Als laatste is het ook een optie voor de werkgever om zelf iets bedenken, maar dan moet hij dit wel goed kunnen onderbouwen. Het is sowieso verplicht om iets te doen.

Twee meest relevante wetten: Bouwbesluit en Arbowet

Het Bouwbesluit en de Arbowet zijn de twee meest relevante wetten om invulling te geven aan adequate noodverlichting. Deze wetten geven hele concrete aanduidingen, zoals ‘‘Schuif- en draaideuren worden niet gebruikt als nooduitgangen.’’ In het Bouwbesluit wordt daarbij voor de precieze voorschriften verwezen naar normen. Zo staat er het volgende: ‘‘Een ruimte waardoor een verkeersroute voert en een ruimte voor meer dan 50 personen hebben een vluchtrouteaanduiding die voldoet bij een te bouwen werk aan NEN 3011 of bij een bestaand bouwwerk aan NEN 6088 en aan de zichtbaarheidseisen, bedoeld in artikelen 5.2 tot en met 5.6 van NEN-EN 1838.’’ Dit is dus een wet die naar de normen verwijst. In deze normen staan regels en (reken)methoden om te bepalen aan welk eisen de noodverlichting in een gebouw moet voldoen.

NEN-EN 1838

De regels die in de norm NEN-EN 1838 staan zijn de meest praktische norm om toe te passen om aan 'adequate noodverlichting' te voldoen. Europees is dan ook afgesproken dat NEN-EN 1838 'adequate noodverlichting' is. Als eerst gaat deze norm in op de eisen van vluchtrouteverlichting, zoals net in de vorige alinea al is benoemd, en op specifieke situaties waarin extra noodverlichting nodig is. Ook gaat de norm kort in op verlichtingseisen van vluchtrouteaanduidingen, wat wordt uitgelegd aan de hand van de kijkafstand en de veiligheidssignalering. Daarnaast zegt de norm iets over anti-paniekverlichting en werkplekken met een verhoogd risico

Was dit antwoord nuttig?
Dankjewel dat je hebt meegeholpen aan deze kennisbank!
Wij ontvangen graag een suggestie om dit antwoord te verbeteren.

Support

Heb je een vraag over dit onderwerp?

0800 326 67 82
Stuur ons een mail


Download de prestatie-eisen kaart

Wet- en regelgeving over noodverlichting in 1 overzicht.

Direct aanvragen
1

Hoi, ik ben Roderik

Ik help je graag als je vragen hebt.

Hoi, ik ben Roderik

Ik help je graag bij al je vragen.