Thema Wet- en regelgeving noodverlichting

Wat staat er in het Bouwbesluit?


In het Bouwbesluit staan de minimale bouw- en gebruiksvoorschriften met betrekking tot veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Maar het Bouwbesluit definieert ook eisen voor noodverlichting. Zo zijn er in het Bouwbesluit voorschriften opgenomen over vluchtmogelijkheden, noodstroomvoorzieningen en vluchtwegaanduidingen Of het nu om bestaande bouw of nieuwbouw gaat, je moet je altijd houden aan de voorschriften van het Bouwbesluit.

Verwijzing naar de normen

Maar ook de normen moeten niet vergeten worden bij het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit verwijst namelijk naar meerdere normen, waaronder ook de NEN-EN 1838. Officieel verwijst het Bouwbesluit naar de NEN-EN 1838 uit 1999, maar in de praktijk wordt veel gebruik gemaakt van de versie uit 2013. Deze is minstens gelijkwaardig wat betreft het veiligheidsniveau en daarnaast de laatste inzichten bevat. De wetgeving over noodverlichting staat omschreven in hoofdstuk 6 van het Bouwbesluit, onder afdeling 6.1 en 6.6

Afdeling 6.1

Deze afdeling binnen het Bouwbesluit gaat over de verlichting van gebouwen. In dit gedeelte staat een tabel die laat zien aan welke eisen gebouwen moeten voldoen gebaseerd op hun gebruiksfunctie. Zo gelden er voor een gebouw met een bijeenkomstfunctie andere voorschriften dan voor een gebouw met een sportfunctie. Via de tabel is vervolgens te zien welke noodverlichting bij welke gebruiksfunctie van een gebouw hoort. Wil je de tabel ook graag inzien? Laat je e-mailadres achter op deze pagina, en krijg toegang tot dit document. https://kenniscentrum.famostar.nl/documenten/

Afdeling 6.6

In afdeling 6.6 van het Bouwbesluit gaat het over vluchten bij brand. Ook in dit gedeelte is een tabel opgenomen die laat zien aan welke eisen een gebouw moet voldoen op basis van de gebruiksfunctie. Net zoals dit ook wordt gedaan voor vluchtrouteaanduiding. Ook hierbij kun je in de tabel opzoeken welke voorschriften van toepassing zijn op welk soort gebouw.  Wil je de tabel ook graan inzien? Laat je e-mailadres achter op deze pagina, en krijg toegang tot dit document. https://kenniscentrum.famostar.nl/documenten/

Zorgplicht

Als laatste is er in het Bouwbesluit ook een zorgplicht opgenomen. Hieruit komt de verplichting om noodverlichting regelmatig te controleren en te onderhouden. Deze zorgplicht is geformuleerd in artikel 1,16 van het Bouwbesluit, waarvan voor noodverlichting lid 1 relevant is.

Bouwbesluit downloaden

Wil je graag het hele Bouwbesluit inzien en downloaden? Dat kan op de website van de Rijksoverheid; www.rijksoverheid.nl

Was dit antwoord nuttig?
Dankjewel dat je hebt meegeholpen aan deze kennisbank!
Wij ontvangen graag een suggestie om dit antwoord te verbeteren.

Support

Heb je een vraag over dit onderwerp?

0800 326 67 82
Stuur ons een mail


Download de prestatie-eisen kaart

Wet- en regelgeving over noodverlichting in 1 overzicht.

Direct aanvragen
1

Hoi, ik ben Roderik

Ik help je graag als je vragen hebt.

Hoi, ik ben Roderik

Ik help je graag bij al je vragen.