Thema Wet- en regelgeving noodverlichting
Kennisbank Wet- en regelgeving noodverlichting Overige regels Zijn er nog meer wetten en normen waar ik rekening mee moet houden bij noodverlichting?

Zijn er nog meer wetten en normen waar ik rekening mee moet houden bij noodverlichting?


Naast het Bouwbesluit, de Arbowet en de normen NEN-EN 1838, NEN 1010, NEN 6088 en NEN 3011 zijn er nog meer zaken waar rekening mee gehouden moet worden.
Alle wetgeving is online te vinden op www.rijksoverheid.nl

Hieronder een opsomming van relevante normen en publicaties.

NEN-EN 50172: Noodverlichtingsystemen voor vluchtwegen
In deze norm staan voorschriften over noodverlichting, het ontwerpen van een noodverlichtingsinstallatie, de keuze voor een systeem, het onderhouden ervan en het vastleggen van informatie. In de norm staan veel verwijzingen naar NEN-EN 1838 en de productnorm voor verlichting NEN-EN-IEC 60598-2-22.

NEN-EN 50171: Noodverlichtingssystemen – Centrale voedingssystemen
Deze norm definieert de algemene eisen voor centraal gevoede noodverlichtingsystemen. De opbouw en aanleg van systemen zijn uitgebreid beschreven.

NEN-EN-IEC 60598-2-22: Bijzondere eisen – Verlichtingsarmaturen voor noodverlichting
In deze norm zijn de eisen vastgelegd waaraan noodverlichtingarmaturen moeten voldoen. Geaccrediteerde keuringsinstanties zoals DEKRA (voorheen KEMA) gebruiken de norm als uitgangspunt.

NEN 2443: Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in garages
De in deze norm beschreven eisen komen overeen met die van de bovengenoemde NEN-EN 1838 en die van het Bouwbesluit 2012.

ISSO publicatie 79: Inspectie en onderhoud van noodverlichtingsinstallaties
Dit document geeft informatie over de huidige eisen en voorwaarden voor inspectie en onderhoud van noodverlichtingsinstallaties. Als de inspectie en het onderhoud volgens deze richtlijn wordt uitgevoerd, is op adequate wijze voldaan aan de eisen in het Bouwbesluit en de Arbowet.
Naast bouwregelgeving en normen wordt er tevens aandacht besteed aan het toepassen van het gebruik van checklists, onderhoudsschema’s en het logboek.
Bekijk deze publicatie op: https://kennisbank.isso.nl/docs/publicatie/79/2015

ISSO publicatie 79.1: Ontwerpen en installeren van Noodverlichtingsinstallaties en Vluchtrouteaanduiding voor gebouwen
Beschrijft het proces van ontwerp en uitvoering om te komen tot een noodverlichtingsinstallatie die aan de wettelijke eisen en aan de eisen van de gebouweigenaar en -gebruiker voldoet.
Bekijk deze publicatie op: https://kennisbank.isso.nl/docs/publicatie/79-1/2014

Was dit antwoord nuttig?
Dankjewel dat je hebt meegeholpen aan deze kennisbank!
Wij ontvangen graag een suggestie om dit antwoord te verbeteren.

Support

Heb je een vraag over dit onderwerp?

0800 326 67 82
Stuur ons een mail


Download de prestatie-eisen kaart

Wet- en regelgeving over noodverlichting in 1 overzicht.

Direct aanvragen
1

Hoi, ik ben Roderik

Ik help je graag als je vragen hebt.

Hoi, ik ben Roderik

Ik help je graag bij al je vragen.