Deze website van Kenniscentrum Noodverlichting gebruikt cookies die ons in staat stellen informatie te verzamelen over het gebruik van onze site en diensten en om deze te verbeteren. Door het plaatsen van cookies van derde partijen kunnen wij onze marketing op jou persoonlijke voorkeuren afstemmen. Door verder gebruik van deze website ga je hiermee akkoord.

Uw browser ondersteunt geen cookies. U kunt deze inschakelen via de instellingen.
Home Nieuws Is aanduiding van een alternatieve vluchtroute verplicht?

Is aanduiding van een alternatieve vluchtroute verplicht?

24 februari 2017

Dat is één van de meest gestelde vragen aan onze helpdesk. De aanleiding is meestal een eis van de brandweer. De brandweer redeneert vanuit het risico op brand. Vanuit die optiek is het soms wenselijk om meerdere vluchtroutes aan te geven onder het mom van: “als één route is afgesloten door brand kunnen mensen een andere route kiezen”.

Welke verplichtingen zijn er?
Als we naar de wetgeving kijken, is er nergens een eis te vinden voor het aanduiden van een alternatieve vluchtroute. Aanduiding wordt alleen geëist op de vluchtroute en in bepaalde ruimtes. Pictogrammen dienen daarbij goed waarneembaar te zijn.
De toepassingsnorm NEN-EN 1838 stelt alleen eisen aan de luminantie en zegt iets over de herkenningsafstand. Daarmee houdt het qua verplichtingen wel een beetje op.

Bij het projecteren van noodverlichting wordt er dan ook zelden rekening gehouden met alternatieve vluchtroutes. Sterker nog, projecteren gebeurt juist op zo’n manier dat verwarring wordt voorkomen. Zo wordt ervoor gezorgd dat mensen in een stresssituatie niet zelf keuzes hoeven te maken over de te volgen route. 
 
Een lastige opgave
Hier dreigt een patstelling tussen de projecteringsdeskundige en de brandweer. Welk risico weegt zwaarder? Het risico dat een vluchtroute wordt afgesneden door brand of het risico op verwarring tijdens een ontruiming? Dat is een afweging die u en wij nooit zelfstandig kunnen maken. De brandweer heeft hierin een adviserende functie naar de gemeente. De gemeente kan op basis van dit advies aanvullende maatregelen afdwingen. Bedenk dan dat het hier gaat om een aanvullende eis van de brandweer en niet om een wettelijke verplichting. Als dat het geval is, dient er gezocht te worden naar een passende oplossing waarbij alternatieve vluchtroutes worden aangegeven met zo min mogelijk kans op verwarring. Dit kan een lastige opgave zijn. In dat geval denken wij graag met u mee. Voorkom in ieder geval dat twee pictogrammen naast elkaar hangen die twee verschillende vluchtrichtingen aangeven.

N.B. Als er meerdere vluchtroutes nodig zijn voor een ontruiming vanwege het grote aantal mensen dat aanwezig kan zijn, dan ontkomt u er niet aan om meerdere vluchtroutes aan te geven. Denk bijvoorbeeld aan een grote bijeenkomstruimte met meerdere vluchtdeuren. Die zijn nodig om voldoende vluchtcapaciteit te kunnen bieden. Dan hebben we het niet over alternatieve vluchtroutes.
Terug naar overzicht
Deel dit artikel: