Deze website van Kenniscentrum Noodverlichting gebruikt cookies die ons in staat stellen informatie te verzamelen over het gebruik van onze site en diensten en om deze te verbeteren. Door het plaatsen van cookies van derde partijen kunnen wij onze marketing op jou persoonlijke voorkeuren afstemmen.

Uw browser ondersteunt geen cookies. U kunt deze inschakelen via de instellingen.
Home Nieuws Private kwaliteitsborging: wat is uw rol?

Private kwaliteitsborging: wat is uw rol?

De bouwsector gaat zijn eigen kwaliteitsborging organiseren. De overheid legt deze verantwoordelijkheid daar neer waar de meeste expertise aanwezig is. Dit biedt u meer dan ooit de kans om uw specialistische kennis en ervaring in te zetten.

Een andere manier van samenwerken
Het aantonen en borgen van kwaliteit wordt een zaak van alle partijen die bij een project betrokken zijn. Al bij het maken van de bouwplannen moet een goede inschatting gemaakt worden van de risico’s, waarbij veilig gebruik én ontruiming van het gebouw een belangrijk onderdeel is. Hier zijn verschillende disciplines voor nodig, waardoor een stimulans ontstaat om meer en effectiever samen te werken. De mensen die binnen de organisatie van de gebruiker van het gebouw verantwoordelijk zijn voor de veiligheid, zoals de veiligheidscoördinator, ARBO-medewerkers en bedrijfshulpverleners, zijn de aangewezen personen om iets te zeggen over de reële veiligheidsrisico’s. Zonder zicht op deze risico’s is iedere vorm van kwaliteitsborging een wassen neus.
In het bouwproces moet tevens worden aangetoond dat het aannemelijk is dat het resultaat zal voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving. Tijdens en na de bouw zal er getoetst worden door technische controlebureaus, die hiervoor opgericht zullen moeten worden. Als de geleverde kwaliteit objectief aantoonbaar moet worden gemaakt, kan nooit worden volstaan met enkel een toets aan het Bouwbesluit. Ook het daadwerkelijke gebruik van een gebouw moet worden meegenomen, en daarmee het totale kader van wetten, normen en richtlijnen.

De rol van u als specialist
Om dit alles te kunnen realiseren zijn er specialisten nodig voor diverse disciplines. Zo ook voor het veilig kunnen ontruimen van gebouwen. Het Kenniscentrum Noodverlichting heeft het initiatief genomen om een nieuwe beroepsstandaard te ontwikkelen voor de Specialist Inspectie & Onderhoud Noodverlichting, lees er hier meer over. Daarnaast zijn er aanvullende afspraken, procedures en instrumenten nodig voor verdere ontwikkeling van professionals.
Veel kan worden ingevuld door u als installateur of adviseur, zeker als u zich verder bekwaamd tot specialist. U zult dan meer dan ooit de juiste gesprekspartner zijn voor klanten, architecten, bouwers en toezichthouders. Onafhankelijke technische controlebureaus beoordelen straks de risico’s op fouten. Het is echter niet de taak van de controleur om oplossingen aan te dragen. Dat blijft het werk van de specialisten.

Tijd voor actie
Om private kwaliteitsborging succesvol in te kunnen voeren is dus meer specialistische kennis nodig. U kunt zich beter dan ooit onderscheiden in de markt.
Om op tijd klaar te zijn, de verwachte invoerdatum is medio 2015, moeten we nu beginnen met het voorbereidende werk. Het Kenniscentrum Noodverlichting speelt een rol bij het tot stand komen van de benodigde instrumenten en bij het opleiden van specialisten. Na de zomer zullen we diverse lezingen en workshops organiseren om dit onderwerp verder toe te lichten, de behoefte in de markt te peilen, te inventariseren wat er al is en wat er nog ontwikkeld moet worden. We starten met een lezing in september.

Terug naar overzicht

Blijf op de hoogte van al onze nieuwtjes en volg ons ook op social media:

Nieuwsbrief gemist?

Heeft u de Kenniscourant gemist? Of wilt u er graag een terug lezen? Dat kan!

Vorige nieuwsbrieven