Home Nieuws Vraag uit de praktijk: Is onderhoud van noodverlichting verplicht in een leegstaand pand?

Vraag uit de praktijk: Is onderhoud van noodverlichting verplicht in een leegstaand pand?

Vraag uit de praktijk: Is onderhoud van noodverlichting verplicht in een leegstaand pand?

Wij krijgen vaak vragen over in hoeverre veiligheidsmaatregelen rondom noodverlichting gevolgd moeten worden in verschillende omstandigheden. Hierbij vormen risico’s het uitgangspunt. Als er risico’s zijn dan moeten er adequate maatregelen worden genomen, te denken valt aan het voorhanden hebben van blusmiddelen, de aanwezigheid van een brandmeldinstallatie en van functionerende noodverlichting. Het zijn allemaal zaken die in de wet vastgelegd zijn. Echter, is het noodzakelijk dat deze veiligheidsmaatregelen met betrekking tot het onderhouden van noodverlichting worden nageleefd indien het een leegstaand pand betreft?

Wetgever

De wet bepaalt de minimumeisen waaraan een gebouw moet voldoen en legt de verantwoordelijkheid neer bij de eigenaar en/of gebruiker van het pand. Vanuit het Bouwbesluit kan noodverlichting verplicht worden gesteld, en in dat geval moet deze ook juist onderhouden worden. De eigenaar/gebruiker is verantwoordelijk voor het goed en veilig gebruik van het gebouw, en hij/zij heeft in het kader van de Arbowet tevens een wettelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en andere aanwezigen. In het Bouwbesluit, artikel 1.16 lid 1 wordt bovendien aangegeven dat een installatie te allen tijde moet functioneren en dat deze adequaat moet worden beheerd, onderhouden en gecontroleerd.

Incidenteel gebruik

Het feit dat een pand leegstaat, wil nog niet zeggen dat het pand helemaal niet meer gebruikt wordt. Al is het incidenteel, voor bijvoorbeeld de tussenopslag van goederen, dan blijft het in de zin van de wetgever noodzakelijk dat alle veiligheidsmaatregelen in orde zijn. De noodverlichtingsinstallatie moet dus functioneren en onderhoud is noodzakelijk. Algemeen kan gesteld worden dat de installaties aan de geldende NEN-normen moeten blijven voldoen zolang het pand aangesloten is op de nutsvoorzieningen.

Verzekering

Bij leegstand zijn ook de verzekeraars partij want voor verzekeraars geldt een ander, vaak zelfs een hoger risico bij leegstand. Iedere verzekeraar voert zijn eigen beleid als het gaat om uitsluitingen, eisen en voorwaarden bij het verzekeren van leegstaande panden, en de verantwoordelijkheid van controle van het leegstaande pand is soms zelfs opgenomen als clausule in de polis. De verzekeringnemer moet dan aantoonbaar kunnen maken dat en hoe hij die controle uitvoert. En als er controles of (herstel-)werkzaamheden uitgevoerd worden dan geldt weer de Arbowet omdat de werkgever moet zorgen voor de veiligheid van de werknemers.

Heb jij ook een vraag? Neem dan contact met ons op zodat wij jou kunnen helpen.

 

 

Terug naar overzicht

Blijf op de hoogte van al onze nieuwtjes en volg ons ook op social media:

Aanmelden voor de cursus Installatie & onderhoud

Schrijf je nu in voor de cursus Installatie & onderhoud of één van onze andere cursussen.

Direct aanmelden
1

Hoi, ik ben Roderik

Ik help je graag als je vragen hebt.

Hoi, ik ben Roderik

Ik help je graag bij al je vragen.