Deze website van Kenniscentrum Noodverlichting gebruikt cookies die ons in staat stellen informatie te verzamelen over het gebruik van onze site en diensten en om deze te verbeteren. Door het plaatsen van cookies van derde partijen kunnen wij onze marketing op jou persoonlijke voorkeuren afstemmen.

Uw browser ondersteunt geen cookies. U kunt deze inschakelen via de instellingen.
Home Nieuws Wie controleert er tegenwoordig nog of de noodverlichting aan de regels voldoet?

Wie controleert er tegenwoordig nog of de noodverlichting aan de regels voldoet?

13 oktober 2017

Als het om handhaving van regels gaat valt noodverlichting vaak buiten de boot. Bij nieuwbouw is er nog een toets aan het Bouwbesluit, maar als een gebouw eenmaal in gebruik is genomen vervalt vaak een formele controle. Verzekeraars stellen geen eisen aan de noodverlichting, waardoor dit ook niet of nauwelijks wordt meegenomen in de inspecties van de brandveiligheid of de veiligheid van de elektrotechnische installatie. Handhaving van de Arbowet gebeurt meestal aan de hand van een RI&E en daar wordt noodverlichting doorgaans ook niet in meegenomen.

Als de handhaving vanuit de overheid zo gering is, hoe zorgen we er dan toch voor dat de noodverlichting wordt toegepast zoals het geëist en bedoeld is?

Om het probleem goed te schetsen is het handig om een onderscheid te maken tussen nieuwbouw en bestaande bouw:

Nieuwbouw

Nu de Wet Kwaliteitsborging in de bouw er voorlopig niet gaat komen, rijst de vraag hoe de controle op de noodverlichting ingevuld gaat worden. Dit is en blijft een taak van de gemeente. De overheid is op dit punt echter de afgelopen jaren al meer teruggetreden en heeft dit meer aan de markt overgelaten. Omdat er geen standaard instrumenten zijn om deze controle goed te doen is er willekeur ontstaan. Wat de ene gemeente eist, keurt een andere gemeente af. De brandweer heeft wel een adviserende rol bij het verlenen van vergunningen, maar ook die rol is niet gestandaardiseerd. Doorgaans beperkt de brandweer zich tot de scope van het Bouwbesluit, waardoor het Arbobesluit buiten beschouwing wordt gelaten. Zo kan het dus zijn dat er in Nederland nieuwe gebouwen in gebruik worden genomen waarin de noodverlichting niet toereikend is of juist overcompleet.

Bestaande bouw

Vanuit het Bouwbesluit is er een eis dat noodverlichting wordt onderhouden (zorgplicht). Er is alleen geen systeem waarbij wordt getoetst of dit inderdaad ook adequaat gebeurt. Waar in het verleden het verlenen van een gebruiksvergunning nog gepaard ging met een wettelijke toets, is er nu doorgaans sprake van een gebruiksmelding en is die toets vervallen. Bij de meeste bestaande gebouwen heeft de brandweer ook geen formele taak meer. Die is er alleen nog maar als er sprake is van gebouwen met zeer grote risico’s, zoals voetbalstadions.

Een mooi instrument om naleving van regels over arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen is de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Voor verschillende branches zijn er standaarddocumenten ontwikkeld, maar daarop ontbreekt noodverlichting. Dat is gek en daar zouden we wat aan moeten doen, maar vooralsnog is dat de praktijk.

Hoe nu verder?

We zitten dus met een situatie waarbij de overheid grotendeels is teruggetreden en tegelijk met een gebrek aan politiek draagvlak om het helemaal aan de markt over te laten. Dus is het nu ‘wie de handschoen past, trekke hem aan’. Een schone taak voor iedereen die beroepsmatig met noodverlichting bezig is. Want wij samen zien het essentiële belang van noodverlichting om een gebouw veilig te kunnen verlaten in geval van nood. Pak jij deze kans?

Relevante artikelen die jou verder helpen

Over inspectie en onderhoud hebben we inmiddels in deze nieuwsbrief al heel wat geschreven. Hieronder een overzicht van relevante artikelen. En natuurlijk helpen wij je graag bij het oppakken van deze mooie taak.

 

Terug naar overzicht
Deel dit artikel: