Home Nieuws Wie is er verantwoordelijk voor het onderhoud van de noodverlichting en de kosten hiervan?

Wie is er verantwoordelijk voor het onderhoud van de noodverlichting en de kosten hiervan?

Wie is er verantwoordelijk voor het onderhoud van de noodverlichting en de kosten hiervan?

Net als andere technische installaties dient ook noodverlichting ‘adequaat’ onderhouden te worden. Voor gebouweigenaren en –gebruikers is het vaak niet duidelijk wie hiervoor verantwoordelijk is en wie de kosten betaalt. Als gevolg daarvan schieten de controle en het onderhoud van de noodverlichting er vaak bij in. Dit kan leiden tot het niet voldoen aan de wet en het ontstaan van onveilige situaties.

Het hebben van functionerende noodverlichting is essentieel voor het waarborgen van de veiligheid van de aanwezigen in een gebouw tijdens spanningsuitval, naast dat het een wettelijke verplichting is. Hoe ga je als noodverlichtingsexpert met een dergelijke situatie om als je mankementen ontdekt aan één of meerdere armaturen? Wij vertellen het je.

Is inspectie van noodverlichting verplicht?

We beginnen bij het begin. Onderhoud aan noodverlichting is vaak een gevolg van de uitkomst van een inspectie. Een dergelijke inspectie is jaarlijks verplicht. Zo staat er in ISSO-publicatie 79 vermeld dat “om de goede werking van de noodverlichtingsinstallatie te waarborgen moet, conform het Bouwbesluit, periodiek een functionele inspectie en adequaat onderhoud plaatsvinden. Deze omvat zowel een visuele inspectie als het testen van de installatie.” Uitgangspunt is dat de componenten in de noodverlichtingsarmatuur minimaal één jaar blijven werken.

Bevindingen uit een inspectie dienen in een inspectierapport vast te worden gelegd. Dit inspectierapport vormt de basis voor eventueel onderhoud. Deze dient altijd bijgewerkt te zijn, zodat bij een controle de meest actuele informatie beschikbaar is.

Wie is er verantwoordelijk voor het onderhoud?

Als er uit een inspectie is gebleken dat er gebreken zijn aan één of meerdere armaturen is het verplicht onderhoud te (laten) plegen. Echter bestaat hier nog vaak de vraag wie hiervoor verantwoordelijk is. We richten ons tot zowel het Bouwbesluit als de Arbowet voor een antwoord. Waar het Bouwbesluit vooral kijkt naar de gebruiksfunctie van een gebouw, kijkt de Arbowet meer naar de veiligheid van de gebruikers in een gebouw. Vanuit het Bouwbesluit is de gebouweigenaar of verhuurder verantwoordelijk. De Arbowet stelt dat de werkgever of huurder verantwoordelijk is voor de veiligheid van haar werknemers, en daardoor dus ook de verantwoordelijkheid draagt voor het functioneren van de noodverlichting.

Bouwbesluit

Arbowet

Kijkt naar de gebruiksfuncties van een gebouw

Kijkt naar de veiligheid van de gebruikers van het gebouw

De eigenaar is verantwoordelijk

De werkgever is verantwoordelijk

Controlerende instantie is de gemeente (uitvoerend orgaan: veiligheidsregio/brandweer)

Controlerende instantie is de Inspectie SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Wie betaalt de kosten van het onderhoud?

Wie de kosten betaalt voor het onderhoud is iets complexer. Hier bestaan namelijk geen eenduidige regels voor. Soms is dit vastgelegd in, bijvoorbeeld, een huurovereenkomst, maar vaker niet dan wel. Wij adviseren samen met de gebouweigenaar of –gebruiker(s) goed te documenteren wie de inspectie uitvoert, het onderhoud coördineert en wie wat betaalt.

Laat het duidelijk zijn dat discussies over verantwoordelijkheden en kosten nooit in de weg mogen staan van de veiligheid van de gebruikers van een gebouw.

Wil je meer weten over het onderhoud van noodverlichting? Kijk dan op onze kennisbank.

Terug naar overzicht

Blijf op de hoogte van al onze nieuwtjes en volg ons ook op social media:

Aanmelden nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van het Kenniscentrum Noodverlichting?

Direct aanmelden
1

Hoi, ik ben Roderik

Ik help je graag als je vragen hebt.

Hoi, ik ben Roderik

Ik help je graag bij al je vragen.