Deze website van Kenniscentrum Noodverlichting gebruikt cookies die ons in staat stellen informatie te verzamelen over het gebruik van onze site en diensten en om deze te verbeteren. Door het plaatsen van cookies van derde partijen kunnen wij onze marketing op jou persoonlijke voorkeuren afstemmen. Door verder gebruik van deze website ga je hiermee akkoord.

Functioneel
Analytisch
Marketing
Meer informatie
Uw browser ondersteunt geen cookies. U kunt deze inschakelen via de instellingen.
Home Over noodverlichting

Over noodverlichting

Meer weten over noodverlichting, veiligheid en regelgeving?

Noodverlichting is iets waar we niet vaak bij stil staan wanneer we werken, winkelen of leren. Toch is het van essentieel belang om openbare gebouwen zoals kantoorpanden, winkels en scholen veilig te kunnen verlaten in geval van nood. Niet voor niets is het wettelijk verplicht. Noodverlichting dient als 'back-up' wanneer de voeding voor de normale verlichting wegvalt en heeft daarom een onafhankelijke spanningsbron.

Als de stroom uitvalt en het is ineens donker, kan dat leiden tot verwarring, desoriëntatie en soms zelfs angst. In dat geval zorgt een goede noodverlichtingsinstallatie ervoor dat iedereen het gebouw kalm, veilig en via de kortst mogelijke route kan verlaten. De Arbowet, het Bouwbesluit en de norm NEN-EN 1838 zijn de basis voor het ontwerp, aanleg en onderhoud van noodverlichtinginstallaties. Noodverlichting is dus wettelijk verplicht.

Arbowet
Volgens de Arbowet is de werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid van medewerkers, bezoekers en leveranciers. Zo moet de werkgever zorgen dat er vluchtroutes en nooduitgangen zijn. Noodverlichting behoort tot de voorzieningen die noodzakelijk zijn om veilig gebruik van de vluchtroutes en nooduitgangen te kunnen maken. Onderdeel van de Arbowet is het Arbeidsomstandighedenbesluit. Hierin zijn diverse Europese richtlijnen opgenomen die de veiligheid en de gezondheid op de werkplek centraal stellen. Met betrekking tot noodverlichting gaat het om 'Minimum voorschriften inzake de veiligheid en gezondheidssignalering op het werk' (Richtlijn nr. 89/654/EEG en nr. 92/58/EEG). 

Bouwbesluit
In het Bouwbesluit staat dat de eigenaar van een gebouw verantwoordelijk is voor de veiligheid in een gebouw. Daarnaast vindt u in het Bouwbesluit (in de vorm van functionele en prestatie-eisen) de minimale bouw- en gebruiksvoorschriften met betrekking tot veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Het Bouwbesluit definieert ook eisen voor noodverlichting. 

Noodverlichting is een verzamelnaam voor verschillende functies. We onderscheiden de volgende functies en toepassingen van noodverlichting: 

  • Vluchtwegverlichting voorziet de vluchtweg bij spanningsuitval van minimaal 1 lux om veilig de vluchtweg te kunnen volgen zonder hinder te hebben van obstakels, hoogteverschillen en richtingsveranderingen.
  • Vluchtwegaanduiding markeert de vluchtweg, is permanent verlicht en is te herkennen aan de groene kleur en gebruikte pictogrammen waaruit blijkt hoe een gebouw te verlaten is. In de norm NEN-EN-ISO 7010 zijn de pictogrammen en kleuren in detail beschreven.
  • Anti-paniekverlichting leidt mensen bij calamiteiten naar een plaats vanwaar ze verder gebruik kunnen maken van de vluchtweg. Het minimum verlichtingsniveau is 1 lux, op de vloer gemeten.
  • Verlichting van werkplekken met verhoogd risico stelt personen die verantwoordelijk zijn voor (gevaarlijke) processen in staat een juiste afsluitprocedure uit te voeren, zodat de veiligheid van hen en anderen niet in het geding komt. Het lichtniveau moet 10% van het normale verlichtingsniveau zijn, met een minimum van 15 lux.

Elk noodverlichtingsarmatuur heeft een onafhankelijke spanningsbron. We maken onderscheid tussen een decentraal en een centraal gevoed systeem. Decentraal gevoede noodverlichting bestaat uit armaturen met een ingebouwde accu en lader. Deze wordt in alle ruimten rechtstreeks aangesloten op de constante voeding van een eindgroep voor de noodverlichting. Centraal gevoede noodverlichting bestaat uit armaturen die niet zijn voorzien van een eigen voedingsbron en lader. De armaturen worden direct vanuit een centraal systeem voor noodstroom gevoed. 


Heb je een vraag over noodverlichting?

Laat het ons weten!

Bedankt, uw bericht is met succes ontvangen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op indien nodig.