Deze website van Kenniscentrum Noodverlichting gebruikt cookies die ons in staat stellen informatie te verzamelen over het gebruik van onze site en diensten en om deze te verbeteren. Door het plaatsen van cookies van derde partijen kunnen wij onze marketing op jou persoonlijke voorkeuren afstemmen.

Uw browser ondersteunt geen cookies. U kunt deze inschakelen via de instellingen.
Home Nieuws Wie draagt de kosten voor onderhoud van noodverlichting?

Wie draagt de kosten voor onderhoud van noodverlichting?

17 augustus 2018

Voor huurders en verhuurders is het vaak niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van de noodverlichting en wie de kosten betaalt. Door de onduidelijkheid wordt soms geen onderhoud aan de noodverlichting uitgevoerd. Dit kan leiden tot onveilige situaties en het niet voldoen aan de wettelijke eisen.

Wie is verantwoordelijk?

Een gebouweigenaar, oftewel de verhuurder, is volgens het Bouwbesluit verantwoordelijk voor een goed functionerende noodverlichtingsinstallatie. De huurder is vanuit de Arbowet verantwoordelijk voor haar personeel. Deze stelt een aantal aanvullende eisen aan noodverlichting ten opzichte van het Bouwbesluit . Denk hierbij aan het toepassen van vluchtwegaanduiding voor alle vluchtwegen.

Bouwbesluit                      

Arbowet

Kijkt naar de GEBRUIKSFUNCTIES van het gebouw

Kijkt naar de veiligheid van de GEBRUIKERS van het gebouw

De EIGENAAR is verantwoordelijk

De WERKGEVER is verantwoordelijk

Controlerende instantie is de GEMEENTE (uitvoerend orgaan: veiligheidsregio/brandweer)

Controlerende instantie is de INSPECTIE SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Wie betaalt de kosten?

Wie de kosten betaalt voor onderhoud is vaak onduidelijk omdat dit niet of niet goed in de huurovereenkomst is vastgelegd. Wij adviseren dan ook goed te documenteren wie de controle (inspectie) uitvoert, het onderhoud coördineert en wie wat betaalt.

Hoe dan ook, discussies over verantwoordelijkheid en kosten mogen nooit in de weg staan van de veiligheid van de gebruikers van een gebouw. Om hier invulling aan te geven is het slim om gebruik te maken van de norm NEN-EN 1838. Europees is namelijk afgesproken dat de NEN-EN 1838 ‘adequate noodverlichting’ beschrijft.

Terug naar overzicht
Deel dit artikel: