17 augustus 2018

Wie draagt de kosten voor onderhoud van noodverlichting?

Voor huurders en verhuurders is het vaak niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de kosten van onderhoud van noodverlichting. Omdat hier onduidelijkheid over is wordt soms helemaal geen onderhoud aan de noodverlichting uitgevoerd. Dit kan leiden tot onveilige situaties en het niet voldoen aan de wettelijke eisen.

Wie is verantwoordelijk?

Een gebouweigenaar, of de verhuurder, is volgens het voormalig Bouwbesluit verantwoordelijk voor een goed functionerende noodverlichtingsinstallatie. In het Besluit bouwwerken leefomgeving (2024) wordt de verantwoordelijkheid nog iets sterker vastgelegd om te voorkomen dat eigenaar en verhuurder naar elkaar gaan wijzen: De eigenaar van het bouwwerk of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het treffen van voorzieningen aan dat bouwwerk draagt er zorg voor dat… etc.
De huurder is vanuit de Arbowet dan weer verantwoordelijk voor haar personeel. De Arbowet stelt een aantal aanvullende eisen aan noodverlichting ten opzichte van het Bouwbesluit. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan het toepassen van vluchtwegaanduiding voor alle vluchtwegen.

kosten voor onderhoud van noodverlichting
BouwbesluitArbowet
Kijkt naar de gebruiksfuncties van het gebouwKijkt naar de veiligheid van de gebruikers van het gebouw
De eigenaar is verantwoordelijkDe werkgever is verantwoordelijk
De controlerende instantie is de gemeente (uitvoerend orgaan: veiligheidsregio/brandweer)De controlerende instantie is Inspectie SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Wie betaalt de kosten?

Wie de kosten betaalt voor onderhoud is vaak onduidelijk omdat dit niet of niet goed in de huurovereenkomst is vastgelegd. Wij adviseren dan ook goed te documenteren wie de controle (inspectie) uitvoert, wie het onderhoud coördineert en wie wat betaalt.

Hoe dan ook, discussies over verantwoordelijkheid en kosten mogen nooit in de weg staan van de veiligheid van de gebruikers van een gebouw. Om hier invulling aan te geven is het slim om gebruik te maken van de norm NEN-EN 1838. Hierin is namelijk afgesproken dat de NEN-EN 1838 ‘adequate noodverlichting’ beschrijft.

In de tabel hiernaast vind je terug wat er in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) vastgelegd is en wat er in de Arbowet staat over wie verantwoordelijk is voor onderhoud van noodverlichting en wie de controles uitvoert.

Altijd op de hoogte van ons laatste nieuws?

Meld je snel aan voor de nieuwsbrief

Medewerker Kenniscentrum Noodverlichting
Heb je een vraag over dit onderwerp?
Neem direct contact met ons op

Deel dit nieuws:

Meer nieuws

Kerstquiz_webbanner (1)

De Kenniscentrum Noodverlichting kerstquiz 2023!

Ben jij een echte noodverlichtingsspecialist? Dan maak je kans op een gratis kerstpakket van het Kenniscentrum Noodverlichting. Beantwoord de 5 vragen in de video.
Het Noodverlichtingsspreekuur

Het noodverlichtingsspreekuur

Heb jij een noodverlichtingscase waar je niet uitkomt en kun je wel wat hulp gebruiken? Meld je aan voor het noodverlichtingsspreekuur.
Noodverlichtingscursus kiezen

Noodverlichtingscursus kiezen

Welke noodverlichtingscursus is geschikt in welke situatie? Hier vind je een hulpmiddel om je keuze te maken.

Wij staan voor je klaar

Heb je een vraag over noodverlichting in het algemeen of één van onze cursussen? Neem dan contact op met onze klantenservice, we helpen je graag verder.

Daarnaast kun je in onze kennisbank, bij onze gratis webinars en in de gratis te downloaden handige ondersteuningsdocumenten ook veel informatie over noodverlichting terugvinden.