Advies voor noodverlichting

Het Kenniscentrum Noodverlichting biedt advies over veilige vluchtroutes aan gebouweigenaren, gebruikers van gebouwen, adviesbureaus en installatiebedrijven.
Wij hebben ruime ervaring opgedaan met complexe ontruimingsproblematieken binnen de gebouwde omgeving, zoals kantoren, industrie, detailhandel, logiesgebouwen, onderwijs en zorg.

Advies is maatwerk

Wanneer men de wetgeving als uitgangspunt neemt voor het bepalen van de vluchtroutes en het ontwerpen van de noodverlichtingsinstallatie, wordt er onvoldoende rekening gehouden met de specifieke kenmerken van het gebouw en de aard van de gebruikers. Wetten en normen zijn immers in hoge mate generiek geformuleerd. Het resultaat is daardoor vaak niet optimaal en kan dan zelfs onveilig zijn.

Advies over noodverlichting aanvragen

Wil je advies over noodverlichting of gewoon de mogelijkheden eens bespreken?

Advies voor noodverlichting

Hoe gaan wij te werk?

Ons advies is opgebouwd uit de volgende vier stappen: afstemmen, inventariseren, inspecteren en rapporten.

Stap 1: Afstemmen

In de eerste fase stemmen wij met de betrokken partijen af hoe het advies tot stand gaat komen en wat daarvoor nodig is. Om ons goed te kunnen verplaatsen in het gebruik van het betreffende gebouw spreken wij met degene die verantwoordelijk is voor de veiligheid. Daarnaast betrekken wij graag de huisinstallateur, zodat wij een goed beeld krijgen van de technische installatie. In dit stadium is er ook vaak al contact met de handhavende instantie om de gewenste betrokkenheid te realiseren.

Stap 2: Inventariseren

De tweede fase bestaat uit het inventariseren van de aanwezige registraties in het logboek. In de praktijk blijkt vaak dat een aantal benodigde documenten, zoals tekeningen en onderhoudsverslagen, ontbreken. Ook bekijken we of de documenten overeenkomen met de bestaande situatie. Wanneer blijkt dat het logboek niet compleet is, zullen wij samen met de betrokkenen bekijken wat er moet gebeuren om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen. Gaandeweg ontstaat dan een goed werkbare set documenten.

Projecteren van noodverlichting
Noodverlichting inspecteren

Stap 3: Inspecteren

In fase drie wordt een inspectie uitgevoerd, waarna uitspraak gedaan kan worden over:

  • de relatie tussen de noodverlichtingsinstallatie en de kenmerken van het gebouw en de aard van de gebruikers
  • de overeenstemming met de wet- en regelgeving
  • de technische staat van de installatie

Op basis hiervan wordt een advies geformuleerd over mogelijkheden om de veiligheid te vergroten. Wij streven naar praktische oplossingen en houden bij ons advies rekening met de specifieke omstandigheden en wensen. Vaak geldt dat minder noodverlichting meer veiligheid oplevert! Wij laten u graag zien wat dat in uw situatie kan betekenen.

Stap 4: Rapporteren

De laatste fase beslaat het uitbrengen van het advies. Een Programma van Eisen (PvE) kan een onderdeel hiervan zijn.

Een advies van het Kenniscentrum Noodverlichting is altijd merkonafhankelijk en conform de geldende regelgeving. Het kan voorkomen dat het advies inhoudelijk afwijkt van wat in de praktijk gebruikelijk is. Indien nodig of wenselijk stemmen wij dit af met de handhavende instantie.

Binnen het advies wordt ook aandacht besteed aan de operationele kosten van de installatie. Vaak zijn er besparingsmogelijkheden. Middels een analyse van de Total Cost of Ownership (TCO) wordt dit inzichtelijk gemaakt.

Wanneer gewenst, kunnen wij tijdens de realisatie van een project een coördinerende rol vervullen en er op toezien dat de beoogde resultaten worden gerealiseerd.

Noodverlichting ophangen

Wil je advies over noodverlichting of gewoon de mogelijkheden eens bespreken?

Neem contact met ons op via onderstaand formulier. We helpen je graag verder.

Medewerker Kenniscentrum Noodverlichting
Heb je een vraag over dit onderwerp?
Neem direct contact met ons op

Praktijk documenten aanvragen

Wil je handige documenten ontvangen die je ondersteunen in je dagelijkse werk?

Webinars terugkijken

Webinars

We zijn begonnen met het maken van gratis webinars. De webinars worden gegeven door Herman Meeuwesen. Herman is noodverlichtingsdeskundige en trainer van het Kenniscentrum Noodverlichting.

Aankomende cursussen

Basiscursus Projecteren Noodverlichting

Locatie: Velp
Nog 6
Volgeboekt
Inschrijven Meer informatie

Spreekuur Noodverlichting

Locatie: Velp
Nog 10
Volgeboekt
Inschrijven Meer informatie

04 juni 2024

Tweede dag: 11 juni 2024

Projecteringsdeskundige Noodverlichting

Locatie: Velp
Nog 0
Volgeboekt
Inschrijven Meer informatie

Wij staan voor je klaar

Heb je een vraag over noodverlichting in het algemeen of één van onze cursussen? Neem dan contact op met onze klantenservice, we helpen je graag verder.

Daarnaast kun je in onze kennisbank, bij onze gratis webinars en in de gratis te downloaden handige ondersteuningsdocumenten ook veel informatie over noodverlichting terugvinden.