Home Tools Advies

Advies

Het Kenniscentrum Noodverlichting biedt advies over veilige vluchtroutes aan gebouweigenaren, gebruikers van gebouwen, adviesbureaus en installatiebedrijven.
Wij hebben ruime ervaring opgedaan met complexe ontruimingsproblematieken binnen de gebouwde omgeving, zoals kantoren, industrie, detailhandel, logiesgebouwen, onderwijs en zorg.

Advies is maatwerk

Wanneer men de wetgeving als uitgangspunt neemt voor het bepalen van de vluchtroutes en het ontwerpen van de noodverlichtingsinstallatie, wordt er onvoldoende rekening gehouden met de specifieke kenmerken van het gebouw en de aard van de gebruikers. Wetten en normen zijn immers in hoge mate generiek geformuleerd. Het resultaat is daardoor vaak niet optimaal en kan dan zelfs onveilig zijn.

Ons advies is altijd:

  • Op maat gesneden; ieder gebouw is immers uniek
  • Deskundig
  • Praktisch uitvoerbaar
  • Conform de wet- en regelgeving
  • Merkonafhankelijk
  • Kostenbewust

Hoe gaan wij te werk?

Ons advies is opgebouwd uit de volgende vier stappen: afstemmen, inventariseren, inspecteren en rapporten.

Stap 1: Afstemmen

In de eerste fase stemmen wij met de betrokken partijen af hoe het advies tot stand gaat komen en wat daarvoor nodig is. Om ons goed te kunnen verplaatsen in het gebruik van het betreffende gebouw spreken wij met degene die verantwoordelijk is voor de veiligheid. Daarnaast betrekken wij graag de huisinstallateur, zodat wij een goed beeld krijgen van de technische installatie. In dit stadium is er ook vaak al contact met de handhavende instantie om de gewenste betrokkenheid te realiseren.

Stap 2: Inventariseren

De tweede fase bestaat uit het inventariseren van de aanwezige registraties in het logboek. In de praktijk blijkt vaak dat een aantal benodigde documenten, zoals tekeningen en onderhoudsverslagen, ontbreken. Ook bekijken we of de documenten overeenkomen met de bestaande situatie. Wanneer blijkt dat het logboek niet compleet is, zullen wij samen met de betrokkenen bekijken wat er moet gebeuren om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen. Gaandeweg ontstaat dan een goed werkbare set documenten.

Stap 3: Inspecteren

In fase drie wordt een inspectie uitgevoerd, waarna uitspraak gedaan kan worden over:

  • de relatie tussen de noodverlichtingsinstallatie en de kenmerken van het gebouw en de aard van de gebruikers
  • de overeenstemming met de wet- en regelgeving
  • de technische staat van de installatie

Op basis hiervan wordt een advies geformuleerd over mogelijkheden om de veiligheid te vergroten. Wij streven naar praktische oplossingen en houden bij ons advies rekening met de specifieke omstandigheden en wensen. Vaak geldt dat minder noodverlichting meer veiligheid oplevert! Wij laten u graag zien wat dat in uw situatie kan betekenen.

Stap 4: Rapporteren

De laatste fase beslaat het uitbrengen van het advies. Een Programma van Eisen (PvE) kan een onderdeel hiervan zijn.

Een advies van het Kenniscentrum Noodverlichting is altijd merkonafhankelijk en conform de geldende regelgeving. Het kan voorkomen dat het advies inhoudelijk afwijkt van wat in de praktijk gebruikelijk is. Indien nodig of wenselijk stemmen wij dit af met de handhavende instantie.

Binnen het advies wordt ook aandacht besteed aan de operationele kosten van de installatie. Vaak zijn er besparingsmogelijkheden. Middels een analyse van de Total Cost of Ownership (TCO) wordt dit inzichtelijk gemaakt.

Wanneer gewenst, kunnen wij tijdens de realisatie van een project een coördinerende rol vervullen en er op toezien dat de beoogde resultaten worden gerealiseerd.

Persoonlijk gesprek aanvragen

Wil je een advies door ons laten uitvoeren? Of wil je eens de mogelijkheden bespreken? Neem contact met ons op.

Heb je een vraag?

We helpen je graag verder.

Contact

Aanmelden voor de cursus Installatie & onderhoud

Schrijf je nu in voor de cursus Installatie & onderhoud of één van onze andere cursussen.

Direct aanmelden

1

Hoi, ik ben Roderik

Ik help je graag als je vragen hebt.

Hoi, ik ben Roderik

Ik help je graag bij al je vragen.