Deze website van Kenniscentrum Noodverlichting gebruikt cookies die ons in staat stellen informatie te verzamelen over het gebruik van onze site en diensten en om deze te verbeteren. Door het plaatsen van cookies van derde partijen kunnen wij onze marketing op jou persoonlijke voorkeuren afstemmen.

Uw browser ondersteunt geen cookies. U kunt deze inschakelen via de instellingen.
Thema Veilig ontruimen
Kennisbank Veilig ontruimen Kenmerken veilig ontruimen Hoe kan ik beoordelen of een gebouw veilig ontruimd kan worden?

Hoe kan ik beoordelen of een gebouw veilig ontruimd kan worden?


Gebouwen moeten in Nederland zodanig worden ontworpen, dat mensen in staat zijn bij brand zelfstandig te vluchten uit een gebouw. De wetgeving legt de eisen hiervoor vast in het Bouwbesluit en het Arbobesluit.
 
Aanvullende informatie vanuit de overheid staat bijvoorbeeld in het ‘Infoblad Vluchten bij brand - Bouwbesluit 2012’. In deze brochure wordt beschreven aan welke prestatie- of functionele eisen een gebouw moet voldoen om veilig te kunnen vluchten.
 
Daarnaast kan ook de NEN 8112 worden geraadpleegd. Daarin wordt de bedrijfsnoodorganisatie (BNO) van bedrijven behandeld. Deze NEN-norm heeft 3 pijlers; bedrijfsnoodorganisatieve, bouwkundige en installatietechnische voorzieningen.
 
Een praktische toetsing voor een veilige ontruiming bestaat uit de volgende kenmerken;
 
Grote groepen mensen kunnen snel en veilig het gebouw verlaten
 
Risicovolle processen kunnen veilig worden afgesloten
 
De vluchtwegaanduiding geeft duidelijk de kortste weg naar buiten aan EHBO-posten en
   brandblusvoorzieningen en brandmeldpunten worden met noodverlichting aangelicht
 
De buitenzijde van iedere uitgang is voorzien van noodverlichting
 
De gehele vluchtroute is vrij van blokkades
 
Er is voldoende aandacht voor begeleiding van minder zelfredzame personen
   tijdens een noodsituatie
 
Veiligheidsinstallaties worden regelmatig getest en correct onderhouden
 
Door voorlichting en instructies weet iedereen hoe hij of zij tijdens een ontruiming moet handelen
 
Tijdens ontruimingsoefeningen wordt er gebruik gemaakt van de nooduitgangen
 
 
Bronnen
Was dit antwoord nuttig?
Dankjewel dat je hebt meegeholpen aan deze kennisbank!
Wij ontvangen graag een suggestie om dit antwoord te verbeteren.

Support

Heb je een vraag over dit onderwerp?

0800 326 67 82
Stuur ons een mail