Hoe weet ik welke regelgeving van toepassing is?

Om ervoor te zorgen dat noodverlichting op een adequate manier wordt toegepast, zijn er regels vastgelegd. De twee meest relevante wetten zijn het Arbobesluit en het Bouwbesluit. Deze wetten geven concrete eisen waaraan een noodverlichtingsinstallatie moet voldoen. NEN-normen zijn geen wetten; ze omschrijven hoe je zaken het beste aan kunt pakken. Ze bieden voor alle belanghebbende partijen duidelijkheid. Dit betekent dat je niet in alle gevallen aan de normen hoeft te voldoen. Als de verantwoordelijke persoon een andere methode heeft om aan de gestelde eisen in de wet te voldoen, is dat ook toegestaan. Wordt er in de wet specifiek naar een norm, of een deel van de norm verwezen? Dan is die natuurlijk wel verplicht. Normen kun je dus goed gebruiken om aan de wet te voldoen. Let wel op: in de wetgeving staat namelijk een algemene verplichting voor werkgevers en eigenaren van gebouwen om garant te staan voor de veiligheid van de gebruikers. Stel dat er wel voldaan wordt aan alle normen, maar er nog steeds onveilige situaties bestaan, dan moet hier nog wel wat aan gedaan worden! Als er namelijk iets fout gaat, dan is de eigenaar of werkgever nog steeds verantwoordelijk, zelfs al heeft hij aan alle normen voldaan [bron; ISSO publicatie 79, herziene versie 2015].

Bestek of programma van eisen

De regelgeving waaraan een noodverlichtingsinstallatie moet voldoen staat beschreven in een bestek of een programma van eisen. Een bestek is een nauwkeurige beschrijving van een uit te voeren bouwwerk. Zo’n bestek bevat doorgaans bouwtekeningen, een beschrijving van het werk, de voorwaarden die hiervoor gelden, de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzingen. De tekeningen waarnaar verwezen wordt in de werkbeschrijving worden bestektekeningen genoemd. Hier staan vaak ook al vluchtroutes op aangegeven.

Medewerker Kenniscentrum Noodverlichting
Heb je een vraag over dit onderwerp?
Neem direct contact met ons op

Bekijk onze downloads

Kun je een voorbeeld gebruiken voor het Programma van eisen?

Deel het kennisbank artikel:

Webinars terugkijken

Webinars

We zijn begonnen met het maken van gratis webinars. De webinars worden gegeven door Herman Meeuwesen. Herman is noodverlichtingsdeskundige en trainer van het Kenniscentrum Noodverlichting.

Gerelateerde kennisbank artikelen

Wet- en regelgeving noodverlichting

Vanuit de wetgeving moet de noodverlichtingsinstallatie zowel onderhouden als geïnspecteerd worden. Alleen onderhoud is dus niet voldoende. Lees meer

Wet- en regelgeving noodverlichting

Voor een bouwvergunning moet je weten welke eisen de gemeente stelt met betrekking tot noodverlichting en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Wet- en regelgeving noodverlichting

Het plan van eisen voor noodverlichtingsinstallaties zorgt voor duidelijke afspraken bij aanbesteding, realisatie, inspecties en onderhoud.

Wij staan voor je klaar

Heb je een vraag over noodverlichting in het algemeen of één van onze cursussen? Neem dan contact op met onze klantenservice, we helpen je graag verder.

Daarnaast kun je in onze kennisbank, bij onze gratis webinars en in de gratis te downloaden handige ondersteuningsdocumenten ook veel informatie over noodverlichting terugvinden.