Is noodverlichting verplicht in parkeergarages?

Net als voor veel andere locaties waar veel mensen komen, geldt ook voor parkeergarages dat noodverlichting verplicht is. Een parkeergarage is een overdekte, onder- of bovengrondse parkeervoorziening. Een goed verlichte vluchtroute en duidelijke noodverlichting kan ook hier zorgen voor een veilige uitweg in een noodsituatie.

De regelgeving omtrent noodverlichting in parkeergarages

Bouwbesluit
Vluchtwegverlichting – artikel 6.1 en 6.3
In aansturingstabel 6.1 staat dat een bouwwerk een zodanige verlichtingsinstallatie heeft dat het bouwwerk veilig kan worden gebruikt en verlaten.
In artikel 6.3 wordt de noodverlichting beschreven die aanwezig moet zijn om het gebouw veilig te gebruiken en verlaten in geval van een noodsituatie:

 • Lid 2 – Een onder het meetniveau gelegen functieruimte als bedoeld in artikel 6.2, tweede lid, heeft noodverlichting;
 • Lid 3 – Een besloten ruimte als bedoeld in artikel 6.2, vierde lid, heeft noodverlichting;
 • Lid 5 – Noodverlichting als bedoeld in het tweede en derde lid geeft binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende tenminste 60 minuten een op de vloer en het tredevlak gemeten verlichtingssterkte van tenminste 1 lux.

Vluchtrouteaanduiding- artikel 6.22 en 6.24

In aansturingsartikel 6.22 staat dat een bouwwerk zodanige voorzieningen heeft dat het ontvluchten goed kan verlopen.
Artikel 6.24 omschrijft dat er vluchtrouteaanduiding aanwezig moet zijn als er een verkeersroute door de ruimte voert en/of als er zich meer dan 50 personen in de ruimte kunnen bevinden. De vluchtrouteaanduiding moet aangebracht zijn op een duidelijk zichtbare plaats.

NEN 2443

Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in garages.

In deze norm wordt beschreven dat noodverlichting in parkeergarages moet voldoen aan de NEN-EN 1838.

Praktisch advies voor noodverlichting in parkeergarages

Vluchtwegverlichting

 • De vluchtroutes worden met 1 lux verlicht
 • Plaatsen waarop nadruk moet worden gelegd volgens NEN-EN 1838:2013,
 • artikel 4.1.2 a t/m g, zoals uitgangen, trappen en treden evenals reddingsmiddelen, toevluchtsoorden en oproepsystemen voor mindervaliden, worden met 1 lux verlicht;
 • Indien EHBO-dozen, handbrandmelders en/of brandblussers aanwezig zijn dan worden deze aangelicht met 5 lx verticale verlichtingssterkte conform NEN-EN 1838:2013, artikel h t/m k;
 • Laagspanningsruimten en noodstroomaggregaatruimten worden met 1 lux verlicht;
 • De aanwezige parkeervakken worden – bij lege parkeergarages – met minimaal 0,5 lux verlicht.

Vluchtrouteaanduiding

 • Op duidelijk waarneembare plaatsen boven de vluchtroute worden intern verlichte vluchtrouteaanduiding armaturen geplaatst;
 • Bij nieuwbouw moeten de pictogrammen voldoen aan NEN 3011, bij bestaande bouw mag NEN 6088 worden aangehouden. Bij een uitbreiding mogen NEN 3011
  pictogrammen gebruikt worden terwijl het bestaande gedeelte nog voorzien is van NEN 6088 pictogrammen.Er wordt geen verschil gemaakt tussen parkeergarages onder- en boven het meetniveau.

Er wordt geen verschil gemaakt tussen parkeergarages onder- en boven het meetniveau.

Bekijk hier het praktijkblad van de NVFN

Medewerker Kenniscentrum Noodverlichting
Heb je een vraag over dit onderwerp?
Neem direct contact met ons op

Bekijk de prestatie-eisenkaart

Meer weten over de regels voor noodverlichting?

Deel het kennisbank artikel:

Webinars terugkijken

Webinars

We zijn begonnen met het maken van gratis webinars. De webinars worden gegeven door Herman Meeuwesen. Herman is noodverlichtingsdeskundige en trainer van het Kenniscentrum Noodverlichting.

Gerelateerde kennisbank artikelen

Wet- en regelgeving noodverlichting

Vanuit de wetgeving moet de noodverlichtingsinstallatie zowel onderhouden als geïnspecteerd worden. Alleen onderhoud is dus niet voldoende. Lees meer

Wet- en regelgeving noodverlichting

Voor een bouwvergunning moet je weten welke eisen de gemeente stelt met betrekking tot noodverlichting en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Wet- en regelgeving noodverlichting

Het plan van eisen voor noodverlichtingsinstallaties zorgt voor duidelijke afspraken bij aanbesteding, realisatie, inspecties en onderhoud.

Wij staan voor je klaar

Heb je een vraag over noodverlichting in het algemeen of één van onze cursussen? Neem dan contact op met onze klantenservice, we helpen je graag verder.

Daarnaast kun je in onze kennisbank, bij onze gratis webinars en in de gratis te downloaden handige ondersteuningsdocumenten ook veel informatie over noodverlichting terugvinden.