Deze website van Kenniscentrum Noodverlichting gebruikt cookies die ons in staat stellen informatie te verzamelen over het gebruik van onze site en diensten en om deze te verbeteren. Door het plaatsen van cookies van derde partijen kunnen wij onze marketing op jou persoonlijke voorkeuren afstemmen.

Uw browser ondersteunt geen cookies. U kunt deze inschakelen via de instellingen.
Thema Projecteren
Kennisbank Projecteren Uitgangspunten-projecteren Wie bepaalt de vluchtroutes in een gebouw?

Wie bepaalt de vluchtroutes in een gebouw?


Een vluchtroute is een veilige route in een gebouw om tijdens een brand of in geval van nood een veilige plaats te bereiken (bron: Bouwbesluit). De eindgebruiker, doorgaans de werkgever, is te allen tijde verantwoordelijk voor het veilig kunnen ontruimen van het gebouw.

Architect denkt als eerste na over ontruiming

De architect heeft als eerste nagedacht over de ontruiming van het gebouw en gebruikt daarvoor het Bouwbesluit als uitgangspunt. Bij het ontwerp van het gebouw horen ook de brandcompartimentering, de nooduitgangen en dus ook de vluchtroutes. Als je een ontwerp voor een noodverlichtingsinstallatie wilt maken, dan is de informatie over het ontwerp van het gebouw een eerste uitgangspunt. Het komt geregeld voor dat deze informatie niet voorhanden is of dat er wijzigingen zijn aangebracht in het gebouw.

 

Gebruik ontruimingsplattegronden

Als er ontruimingsplattegronden zijn, gebruik die dan voor het projecteren van de noodverlichting. De BHV-organisatie gebruiken deze en zijn als het goed is actueel. Zijn er (nog) geen ontruimingsplattegronden, vraag dan de opdrachtgever, bij voorkeur het hoofd van de BHV-organisatie, hoe ontruimingen plaats zullen vinden.

Pas als er geen ontruimingsplattegronden aanwezig zijn en contact hierover met de opdrachtgever onmogelijk blijkt te zijn, zou je zelf de vluchtroutes kunnen bepalen. Deze routes bepaal je dan op basis van je eigen inzicht en ervaring. Maak hierover wel altijd een voorbehoud in de aanbieding naar de klant toe om discussie achteraf te voorkomen.

Was dit antwoord nuttig?
Dankjewel dat je hebt meegeholpen aan deze kennisbank!
Wij ontvangen graag een suggestie om dit antwoord te verbeteren.

Support

Heb je een vraag over dit onderwerp?

0800 326 67 82
Stuur ons een mail